Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης

Marketing that works

Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DEAF_WRESTLE έχει σχεδιαστεί για να παρέχεται μέσω του DEAF_WRESTLE Virtual Learning Environment (VLE), για να παρέχει σε όλα τα μέλη της ομάδας-στόχου τη δυνατότητα να συμμετέχουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να το ολοκληρώσουν με τον δικό τους ρυθμό. Επίσης, το πρόγραμμα κατάρτισης DEAF_WRESTLE έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει στο μέγιστο βαθμό τον αντίκτυπο του μαθήματος και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυξημένη μεταδοτικότητα και, ως εκ τούτου, να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του.

Το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) DEAF_WRESTLE εξυπηρετεί τον σκοπό της προώθησης της κατάρτισης προπονητών, αθλητών και διαιτητών της ελληνορωμαϊκής πάλης για την αντιμετώπιση των διακρίσεων των ατόμων με κώφωση στον αθλητισμό. Το Εικονικό Μαθησιακό Περιβάλλον θα περιλαμβάνει όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα εγχειρίδια, το υλικό αναφοράς, την πρόσθετη βιβλιογραφία, τις μελέτες περιπτώσεων και τα εργαλεία αξιολόγησης που θα είναι διαθέσιμα για δωρεάν μεταφόρτωση.

Εγγραφείτε στο Μάθημα

Το VLE λειτουργεί ως one-stop-shop παρέχοντας άμεση πρόσβαση στην πλήρη σειρά εκπαιδευτικών εργαλείων και άλλων OERs (Open Educational Resourses) που θα αποτελέσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DEAF_WRESTLE.

Diverse Approach

Inclusion and diversity in all fields of education, training, youth and sport.

Professional Team

Contribute to the fight of any form of discrimination and combat those behaviors that may have a negative influence over the practice of sport and society more in general.

Encouragment

Encouraging the practice of sport and physical activity including traditional sport.

Digital Dimension

Digital dimension: Virtual cooperation and experimentation with virtual learning opportunities.

Οι διαδικτυακές εκπαιδευτικές συνεδρίες θα καλύψουν τους ακόλουθους τομείς

Αφού παρακολουθήσουν τις διαδικτυακές συνεδρίες, οι προπονητές, οι αθλητές και οι διαιτητές:

Contact us!

Business solutions can help you get there.