Политика за приватност

Следниве информации даваат едноставен преглед на тоа што се случува со вашите лични податоци кога ќе ја посетите нашата веб-страница. Лични податоци се сите податоци со кои можете да бидете лично идентификувани. Информациите за заштита на податоците може да се најдат во нашата детална декларација за заштита на податоците под овој текст.

Преку овој документ би сакале да ви обезбедиме информации во врска со:

Политика за приватност.

За нас и нашата улога во однос на вашите лични податоци.

Кои лични податоци ги обработуваме.

Зошто ги обработуваме вашите лични податоци.

Колку долго ќе ги чуваме вашите лични податоци.

Кои се можните приматели на вашите лични податоци.

Во кои земји или меѓународни организации имаме намера да ги пренесеме вашите информации.

Како ќе ги обработиме вашите лични податоци.

Кои се вашите права во однос на вашите лични податоци што ги обработуваме.

Како можете да ги остварите вашите права во врска со вашите лични информации обработени од нас.

Други информации.

 

За нас и нашата улога во однос на вашите лични податоци

Проектот Грчко-римско борење за глуви лица – ГЛУВИ_БОРЕЊЕ дизајнира приспособена програма за обука и обезбедува отворен онлајн курс за тренери, спортисти и судии за справување со дискриминацијата во грчко-римското борење. Проектот ќе им обезбеди на професионалците и спортистите во грчко-римско борење да се стекнат со потребните вештини и способности за промовирање на еднаквоста и различноста во грчко-римското борење.

ГЛУВИ_БОРЕЊЕ е кофинансиран од програмата ЕРАЗМУС+ на Европската унија (број на договор – 101050761) во времетраење од две години (15.07.2022 до 14.07.2024).

Координаторот на проектот и организацијата овластена да комуницира во име на конзорциумот за прашања поврзани со оваа веб-страница е Istituto dei Sordi di Torino. Координатор/Менаџер на проектот е д-р Енрико Долза и може да се контактира на: direzione@istitutosorditorino.org.

Поштенската адреса на Istituto dei Sordi di Torino е: Viale San Pancrazio, 65,10044 Pianezza (TO) Italy, att. Dr. Enrico Dolza.

Проектот ГЛУВИ_БОРЕЊЕ, како оператор на оваа веб-страница, дејствува како контролор во однос на личните информации што ги давате преку оваа веб-страница. Ние ја сфаќаме заштитата на вашите лични податоци многу сериозно. Ние секогаш ги третираме вашите лични податоци доверливо и во согласност со прописите за заштита на податоците и оваа декларација за заштита на податоците.

Кога ја користите оваа веб-страница се собираат различни лични податоци. Личните податоци се податоци со кои можете лично да бидете идентификувани. Оваа Политика за приватност објаснува кои податоци ги собираме и за што ги користиме. Исто така, објаснува како и за која цел се прави тоа.

Личните податоци собрани преку оваа веб-страница се обработуваат во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците (ЕУ) 2016/679 и други национални правни акти и внатрешни процедури.

Под лични податоци се подразбираат сите информации кои се однесуваат на физичкото лице („субјект на податоци“) кое може да се идентификува, особено со повикување на идентификатор како што се име, идентификациски број, податоци за локација, идентификатор на интернет или на еден или повеќе специфични фактори на физичкиот, физиолошкиот, генетскиот, менталниот, економскиот, културниот или социјалниот идентитет на тоа физичко лице. Оваа информација може да биде име и презиме на лицето, адреса на е-пошта итн.

 

Кои лични податоци ги обработуваме

А. Ако ја користите нашата веб-страница само за информативни цели (т.е. пристап и гледање – нерегистрирање во никакви функции или настани), одредени информации автоматски се испраќаат до серверот со кој веб-страницата е достапна од интернет-прелистувачот што се користи на вашиот уред. Овие информации се технички неопходни за да ви ја прикажеме нашата веб-страница и да обезбедиме стабилност и безбедност на врската и системот. Под никакви околности не ги користиме горенаведените податоци за да извлечеме заклучоци за вас лично.

Б. Колачињата се чуваат на вашиот уред кога ја користите нашата веб-страница, само доколку се избрани.

Колачиња – се мали датотеки, кои прелистувачот ги прима на уредот на корисникот (компјутер, телефон или таблет) од веб-страницата што корисникот ја посетува и е зачувана на уредот на корисникот. Колачињата се користат за подобрување на функционалноста, за рекламирање, статистика и анализа (се користат за да се направи разлика помеѓу посетителот и работното место, за да се обезбеди порелевантна содржина, за собирање информации преку анализа на сообраќајот на веб-страницата, собирање статистика). Со други зборови, колачињата дозволуваат веб-страницата да запомни информации за навиките, постапките и поставките за прелистување на корисникот.

Во оваа специфична веб-страница се користат само следниве колачиња:

NECESSARY COOKIES: Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Name

Description

Expiry

cookielawinfo-checkbox-analytics

This cookie is set by GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. The cookie is used to remember the user consent for the cookies under the category “Analytics”.

1 year

cookielawinfo-checkbox-necessary

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.

1 year

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Non-necessary”.

1 year

cookielawinfo-checkbox-performance

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”.

1 year

ANALYTICAL COOKIES: Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Name

Description

Expiry

_ga

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 years

_ga_#

Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the web site as well as dates for the first and most recent visit.

2 years

 

В. Вашата е-пошта ако ја испратите преку функцијата егистрирај се (Sign-Up) прикажана најдолу на секоја страница. Оваа адреса на е-пошта се користи само за да ви испратиме новости за проектот ГЛУВИ_БОРЕЊЕ, партнерите во ГЛУВИ_БОРЕЊЕ и релевантни информации во врска со можностите или активностите кои произлегуваат од проектот и проектните партнери.

Г. Нашата веб-страница овозможува пристап, преку линковите прикажани најдолу на секоја страница, до онлајн присуството на проектот ГЛУВИ_БОРЕЊЕ на социјалните медиуми (Instagram, Facebook, YouTube). Не задржуваме никакви информации за оваа акција. 

Зошто ги обработуваме вашите лични податоци

Ние ги обработуваме вашите лични информации што ни се доставени како што е споменато погоре од следниве причини:

  1. Информации во врска со вашата посета на веб-страницата. Овие информации се технички неопходни за да ви ја прикажеме нашата веб-страница и да обезбедиме стабилност и безбедност на врската и системот.

Б. Колачињата се чуваат на вашиот уред кога ја користите нашата веб-страница, врз основа на вашиот избор. Повеќе информации може да се најдат погоре. Во зависност од изборот што го правите за време на соодветната согласност за функцијата колачиња, употребата на колачињата се: задолжителни за правилно функционирање на веб-страницата и вашата посета и аналитика.

В. Вашата е-пошта доколку ја испратите преку функцијата Регистрирај се (Sign-Up) прикажана најдолу на секоја страница со цел да ви испратиме новости за проектот ГЛУВИ_БОРЕЊЕ, партнерите воГЛУВИ_БОРЕЊЕ и релевантни информации во врска со можностите или активностите кои произлегуваат од проектот и проектните партнери.

Г. Сами управуваме со нашите социјални медиуми. Доколку ни испратите приватна или директна порака преку социјалните мрежи, таа нема да биде споделена со која било друга организација. Ги разгледуваме сите овие информации и одлучуваме како да управуваме со нив. На пример, ако испратите порака преку социјалните мрежи за која е потребен одговор од нас, може да ја обработиме како барање или жалба.

Кога не контактирате преку платформа за социјални медиуми, ви предлагаме да се запознаете и со информациите за приватност на таа платформа. 

Колку долго ќе ги чуваме вашите лични податоци

Ќе ги чуваме информациите дадени под А, Б, В и Г, врз основа на нашите процедури за квалитет не повеќе од две (2) години (времетраењето на проектот). 

Кои се можните приматели на вашите лични податоци

Информациите што ни ги доставувате ќе се чуваат во главниот информациски систем и ќе се чуваат на основа на need-to-know.

Пристап на податоците може да се обезбеди до: овластен персонал на секој партнер од проектот ГЛУВИ_БОРЕЊЕ, Европската унија (персонал релевантен за европските проекти ERASMUS+), националните власти на секоја земја (ако се појави потреба), mailchimp (управува со кампањите за пошта), администраторот на веб-страницата, компанијата за поддршка на платформата и хостот на платформата и инфраструктурата.

Во случај да е неопходно вашите информации да бидат споделени со други, соодветно ќе ве информираме. 

Во кои земји или меѓународни организации имаме намера да ги пренесеме вашите информации

Земјите што ќе ги добијат вашите лични податоци се:

Италија, Грција, Кипар, Северна Македонија, Бугарија и Србија. 

Како ќе ги обработиме вашите лични податоци

Ние ќе собираме, снимаме, структурираме, складираме, консултираме, користиме, шириме или на друг начин ќе ги ставиме достапни, ограничуваме, бришеме или уништуваме личните податоци добиени од вас преку нашата веб-страница врз основа на горенаведените принципи додека служиме за специфичните цели на обработка.

Ние нема да ги користиме вашите информации за профилирање или за автоматско одлучување. 

Кои се вашите права во однос на вашите лични податоци што ги обработуваме

Имате право да барате пристап и исправка или бришење на задржаните лични податоци или ограничување на обработката што се однесува на вас или да се спротивставите на обработката, како и право на преносливост на податоците.

Имате право да ја повлечете согласноста во секое време, едноставно со:

  • кликнување на „Отпишете“ (“Unsubscribe”) на добиениот билтен и/или
  • испраќање е-пошта на deafwrestle2022@gmail.com со наслов „ПОВЛЕЧИ СОГЛАСНОСТ“ (“WITHDRAW CONSENT”).

Законитоста на обработката на податоците извршена пред отповикувањето останува непроменета со отповикувањето.

Имате право да поднесете жалба до надзорен орган.

Одговорен надзорен орган за прашањата поврзани со заштитата на податоците е Италијанскиот орган за заштита на податоците (Garante per la protezione dei dati personali), кој можете да го контактирате на следниот линк: https://www.garanteprivacy.it/web/garante-privacy-en

Повеќе информации за контакт:

Адреса: Piazza Venezia 11

00187 – Рим (Италија)

Тел: +39 06.69677.2917 / +39 06.6967.72752

Е-пошта: urp@gpdp.it

Консултации на телефон: +39 06.69677.2917

Пон-петок, од 10 до 12:30 часот

Како можете да ги остварите вашите права во врска со вашите лични информации обработени од нас

Можете да не контактирате во секое време на:

  • поштенската адреса на Координаторот/менаџерот на проектот: Istituto dei Sordi di Torino, Viale San Pancrazio, 65,10044 Pianezza (TO) Italy, att. Dr. Enrico Dolza
  • електронска пошта до Координаторот/Менаџерот на проектот, д-р Енрико Долза на: direzione@istitutosorditorino.org 

Други информации

Онаму каде што обезбедуваме линкови до веб-страници на други организации, ова известување за приватност не се однесува на тоа како таа организација ги обработува личните информации. Ве охрабруваме да ги прочитате известувањата за приватност на другите веб-страници што ги посетувате.

Постојано ја прегледуваме нашата политика приватност за да се увериме дека е ажурирана и точна.

Април 2023 година.