Политика за поверителност

Следната информация предоставя прост преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Информация за защитата на данните можете да намерите в нашата подробна декларация за защита на данните под този текст.

Чрез този документ бихме искали да ви предоставим информация относно:

 

Политика за поверителност.

За нас и нашата роля по отношение на вашата лична информация.

Коя лична информация обработваме.

Защо обработваме вашата лична информация.

Колко дълго ще съхраняваме вашата лична информация.

Кои са възможните получатели на вашата лична информация.

Към кои държави или международни организации възнамеряваме да прехвърлим вашата информация.

Как ще обработваме вашата лична информация.

Кои са Вашите права по отношение на обработваната от нас Ваша лична информация.

Как можете да упражните правата си по отношение на обработваната от нас Ваша лична информация.

Друга информация.

 

За нас и нашата роля по отношение на вашата лична информация

The Greco Roman Wrestling for d/Deaf people – DEAF WRESTLE project designs a tailored training programme & delivers through a Massive Open Online Course for coaches, athletes and referees on tackling discrimination in Greco – Roman Wrestling. It provides Greco – Roman Wrestling professionals and athletes with the necessary skills and capabilities to promote equality and diversity in the Greco – Roman Wrestling environment.

Проектът Greco Roman Wrestling for d/Deaf people – DEAF WRESTLE разработва индивидуална програма за обучение и предоставя чрез масов отворен онлайн курс за треньори, състезатели и съдии за справяне с дискриминацията в Greco – Roman Wrestling. Той предоставя на професионалистите и спортистите по гръко-римска борба необходимите умения и способности за насърчаване на равенството и разнообразието в средата на гръко-римската борба.

Проектът DEAF WRESTLE се съфинансира от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (номер на споразумението – 101050761) за срок от две години (от 15.07.2022 г. до 14.07.2024 г.).

Координатор на проекта и организация, упълномощена да комуникира от името на консорциума по въпроси, свързани с този уебсайт, е Istituto dei Sordi di Torino. Съответният ръководител на проекта е д-р Енрико Долца и може да бъде намерен на адрес direzione@istitutosorditorino.org.

Пощенският адрес на Istituto dei Sordi di Torino е: Viale San Pancrazio, 65,10044 Pianezza (TO) Italy, att. д-р Енрико Долца.

Проектът DEAF WRESTLE, в качеството си на оператор на този уебсайт, действа като администратор по отношение на личната информация, която предоставяте чрез този уебсайт. Ние се отнасяме много сериозно към защитата на вашите лични данни. Винаги третираме Вашите лични данни поверително и в съответствие с разпоредбите за защита на данните и настоящата декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Настоящата Декларация за поверителност обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Тя също така обяснява как и с каква цел се прави това.

Личните данни, събрани чрез този уебсайт, се обработват в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679) и други национални правни актове и вътрешни процедури.

Лични данни означава всяка информация, свързана с физическо лице („субект на данни“), което може да бъде идентифицирано, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице. Тази информация може да бъде име и фамилия на лицето, адрес на електронна поща и др. 

Каква лична информация обработваме

  1. Ако използвате нашия уебсайт само за информационни цели (т.е. достъп и разглеждане – без регистрация в каквито и да било функции или събития), определена информация се изпраща автоматично на сървъра, чрез който уебсайтът се поддържа достъпен, от интернет браузъра, използван на вашето устройство. Тази информация е технически необходима, за да можем да Ви покажем нашия уебсайт и да осигурим стабилността и сигурността на връзката и системата. В никакъв случай не използваме гореспоменатите данни с цел да правим заключения за вас лично.

Б. Бисквитките се съхраняват на вашето устройство, когато използвате нашия уебсайт, само ако са избрани.

Бисквитките – представляват малки файлове, които браузърът получава на устройството на потребителя (компютър, телефон или таблет) от уебсайт, който потребителят посещава, и се съхраняват на устройството на потребителя. Бисквитките се използват за подобряване на функционалността, за рекламиране, статистика и анализ (използват се за разграничаване на посетителя от работното място, за предоставяне на по-подходящо съдържание, за събиране на информация чрез анализиране на трафика на уебсайта, за събиране на статистика). С други думи, „бисквитките“ позволяват на уебсайта да запомни информация за навиците, действията и настройките на потребителя при сърфиране.

В този конкретен уебсайт се използват само следните бисквитки:

НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ: Необходимите бисквитки са абсолютно задължителни за правилното функциониране на уебсайта. Тази категория включва само „бисквитки“, които осигуряват основните функционалности и функции за сигурност на уебсайта. Тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация.

Име

Описание

Expiry

cookielawinfo-checkbox-analytics

Тази „бисквитка“ се задава от плъгина на WordPress за съгласие с бисквитките GDPR. Бисквитката се използва за запомняне на съгласието на потребителя за бисквитките от категорията „Analytics“.

1 year

cookielawinfo-checkbox-necessary

Тази бисквитка се задава от плъгина GDPR Cookie Consent. Бисквитката се използва за запаметяване на съгласието на потребителя за бисквитките в категорията „Necessary“.

1 year

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Тази бисквитка се задава от приставката GDPR Cookie Consent. Бисквитката се използва за съхраняване на съгласието на потребителя за бисквитките в категорията „Non-necessary“.

1 year

cookielawinfo-checkbox-performance

Тази бисквитка се задава от приставката GDPR Cookie Consent. Бисквитката се използва за съхраняване на съгласието на потребителя за бисквитките в категорията „Performance“.

1 year

АНАЛИТИЧНИ БИСКВИТКИ: Аналитичните бисквитки се използват, за да се разбере как посетителите взаимодействат с уебсайта. Тези бисквитки помагат да се предостави информация за показателите за броя на посетителите, степента на отпадане, източника на трафик и др.

Име

Описание

Expiry

_ga

Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта.

2 years

_ga_#

Използва се от Google Analytics за събиране на данни за броя на посещенията на даден потребител на уебсайта, както и за датите на първото и последното посещение.

2 years

 

В. Вашата електронна поща, ако я предоставите чрез функцията за регистрация, показана в долната част на всяка страница. Този адрес на електронна поща се използва само за изпращане на актуализации относно проекта DEAF WRESTLE, партньорите на DEAF WRESTLE и съответната информация относно възможностите или действията, произтичащи от проекта и партньорите по проекта.

Г. Нашият уебсайт предоставя достъп чрез връзките, показани в долната част на всяка страница, до онлайн присъствието на проекта DEAF WRESTLE в социалните медии (Instagram, Facebook, YouTube). Ние не съхраняваме никаква информация за това действие.

 

Защо обработваме вашата лична информация

Обработваме Вашата лична информация, предоставена ни, както е посочено по-горе, по следните причини:

  1. Информация относно посещението ви на уебсайта. Тази информация е технически необходима, за да можем да ви покажем нашия уебсайт и да осигурим стабилността и сигурността на връзката и системата.

Б. Бисквитките се съхраняват на вашето устройство, когато използвате нашия уебсайт, въз основа на вашия избор. Повече информация можете да намерите по-горе. В зависимост от избора, който правите по време на съгласието за съответната функция на бисквитките, използването на бисквитките е: задължително за правилното функциониране на уебсайта и Вашето посещение и за анализи.

В. Вашата електронна поща, ако я предоставите чрез функцията за регистрация, показана в долната част на всяка страница, за да ви изпращаме актуализации за проекта DEAF WRESTLE, партньорите на DEAF WRESTLE и съответна информация относно възможностите или действията, произтичащи от проекта и партньорите на проекта.

Г. Сами управляваме социалните си медии. Ако ни изпратите лично или директно съобщение чрез социалните медии, то няма да бъде споделено с никоя друга организация. Ние преглеждаме цялата тази информация и решаваме как да я управляваме. Например, ако изпратите съобщение чрез социалната медия, което се нуждае от отговор от наша страна, можем да го обработим като запитване или жалба. Когато се свързвате с нас чрез платформа на социална медия, ви предлагаме да се запознаете и с информацията за поверителност на тази платформа.

 

Колко дълго ще съхраняваме вашата лична информация

Ще съхраняваме информацията, предоставена в точки А, Б, В и Г, въз основа на нашите процедури за качество за не повече от 2 (две) години (продължителността на проекта).

 

Кои са възможните получатели на вашата лична информация

Информацията, предоставена ни от вас, ще се съхранява в основната информационна система и ще се пази на принципа „необходимост да се знае“.Достъпът до данните може да бъде предоставен на упълномощен персонал на всеки партньор по проекта DEAF WRESTLE, на Европейския съюз (персонал, свързан с европейските проекти ERASMUS+), на националните органи на всяка държава (в случай на необходимост), на mailchimp (който управлява кампаниите по пощата), на администратора на уебсайта, на компанията за поддръжка на платформата и на хоста на платформата и инфраструктурата.

В случай че е необходимо информацията ви да бъде споделена с други лица, ще ви информираме за това.

 

Към кои държави или международни организации възнамеряваме да прехвърлим вашата информация

Страните, които ще получат вашата лична информация, са:

Италия, Гърция, Кипър, Северна Македония, България, Сърбия.

 

Как ще обработваме вашата лична информация

Ние ще събираме, записваме, структурираме, съхраняваме, консултираме, използваме, разпространяваме или по друг начин предоставяме, ограничаваме, изтриваме или унищожаваме личните данни, получени от вас чрез нашия уебсайт, въз основа на горепосочените принципи, като обслужваме конкретните цели на обработката.

Ние няма да използваме вашата информация за профилиране или за автоматизирано вземане на решения.

 

Какви са вашите права по отношение на обработваната от нас лична информация

Имате право да поискате достъп до и коригиране или изтриване на запазените лични данни или ограничаване на обработката, отнасяща се до Вас, или да възразите срещу обработката, както и право на преносимост на данните.

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като просто:

  • кликнете върху връзката „Отписване“ в получения бюлетин и/или
  • като изпратите имейл на адрес deafwrestle2022@gmail.com със заглавие „ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО“.

Имате право да подадете жалба до надзорен орган.

Отговорният надзорен орган по въпросите на защитата на данните е Италианският орган за защита на данните (Garante per la protezione dei dati personali), с който можете да се свържете на следния линк: https://www.garanteprivacy.it/web/garante-privacy-en

Повече информация за контакт:

Адрес: Piazza Venezia 11

00187 – Рим (Италия)

Телефони: +39 06.69677.2917 / +39 06.6967.72752

Електронна поща: urp@gpdp.it

Консултации по телефона: +39 06.69677.2917

От понеделник до петък, от 10 до 12,30 ч.

Как можете да упражните правата си по отношение на обработваните от нас Ваши лични данни

Можете да се свържете с нас по всяко време:

  • по пощата на пощенския адрес на координатора на проекта: Istituto dei Sordi di Torino, Viale San Pancrazio, 65,10044 Pianezza (TO) Италия, на вниманието на д-р Енрико Долца
  • по електронна поща до ръководителя на проекта, д-р Енрико Долца на direzione@istitutosorditorino.org

 

Друга информация

Когато предоставяме връзки към уебсайтове на други организации, това уведомление за поверителност не обхваща начина, по който тази организация обработва лична информация. Препоръчваме ви да прочетете съобщенията за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Ние редовно преразглеждаме нашата политика за поверителност, за да сме сигурни, че тя е актуална и точна.

Април 2023 г.