Онлайн курс

Виртуална среда за обучение

Marketing that works

Виртуална среда за обучение

Програмата за обучение DEAF_WRESTLE е разработена така, че да се предоставя чрез виртуалната среда за обучение DEAF_WRESTLE (VLE), за да се предостави на всички членове на целевата група възможността да участват в обучението, когато това отговаря на техните нужди, и да го завършат със собствено темпо, но също така и да се увеличи в максимална степен въздействието на курса и да се създадат условия за по-добра преносимост и по този начин да се осигури неговата устойчивост.

Масовият отворен онлайн курс (МООК) DEAF_WRESTLE служи за улесняване на процеса на обучение на треньори по гръко-римска борба, състезатели, съдии относно справянето с дискриминацията на хората с увреден слух в спорта. Виртуалната среда за обучение ще включва цялото учебно съдържание, материали за раздаване, справочни материали, допълнителна литература, казуси и инструменти за оценяване, които ще могат да се изтеглят безплатно.

Регистрирайте се в курса

VLE служи като „обслужване на едно гише“, което осигурява незабавен достъп до пълния набор от учебни ресурси и други отворени образователни ресурси, които ще съставляват курса за обучение DEAF_WRESTLE.

Diverse Approach

Inclusion and diversity in all fields of education, training, youth and sport.

Professional Team

Contribute to the fight of any form of discrimination and combat those behaviors that may have a negative influence over the practice of sport and society more in general.

Encouragment

Encouraging the practice of sport and physical activity including traditional sport.

Digital Dimension

Digital dimension: Virtual cooperation and experimentation with virtual learning opportunities.

Онлайн обученията ще обхванат следните области:

След участие в онлайн сесиите треньорите, спортистите и съдиите ще могат да:

Contact us!

Business solutions can help you get there.